Even kort over:
De setting en onze visie


Een stabiele wereld. Dat is waar het koninkrijk Steffonia naar op zoek was. En om dat te bereiken moesten haar zuidelijke, constant met elkaar in conflict zijnde buren Crimea en Harland verdwijnen. Dit lukte. Eindelijk rust, orde en stabiliteit op het continent. Althans, dat was de hoop. Maar onder de oppervlakte borrelt het, er hangt wat in de lucht. Mensen willen verandering. Zeker nu de koning en de adellijke Huizen alles strak in handen hebben, nu de Synode ze vertelt hoe ze moeten leven en de Lectoren toekomst en verleden blootleggen. Alles lijkt rustig, maar de situatie is zo explosief als het kostbare tassium, een mineraal dat bij de een dienst doet als opiaat, en bij de ander als springstof.

De drie grote gebieden die nu het koninkrijk Steffonia vormen, waren ooit drie landen. Steffonia in het noorden, Harland ten zuidoosten daarvan, ten zuidwesten Crimea. De ontwikkelde Crimeanen en de eigenzinnige Harlanders vochten regelmatig conflicten met elkaar uit tot Steffonia de onrust aan haar zuidgrens zat was. De Crimeaanse Landsraad besloot zich al snel vrijwillig aan te sluiten bij het jonge en machtige Steffonia, maar Harland verzette zich, tevergeefs. Nu, zestig jaar later, behoort het gehele gebied tot Steffonia; van de Koningsbergen in het Noorden tot de woestenij genaamd de Vlakte in het Zuiden en beide zeeën in het Oosten en Westen. Wat er voorbij deze natuurlijke grenzen ligt, is onbekend en irrelevant.

Nu Steffonia de andere twee landen ingelijfd heeft, lijkt de tijd van de Trinh te herleven. Dit nieuwe, machtige rijk is nu de inzet van het spel dat de grote adellijke Huizen van Crimea en Steffonia spelen. En het spel wordt nu gevaarlijker dan ooit: tassium, het goedje waarmee zwart poeder kan worden gemaakt om de Crimeaanse en Steffonische vuurlansen en vuurdolken te laten werken is ontdekt. En dat goedje is voornamelijk te vinden in Harland.


Tel daar nog de religieuze macht van de Synode bij op, een religieuze instantie die alsmaar brutaler zijn corruptie boven tafel uitoefent en diens gewapende broeders steeds vaker inzet voor ‘preventief geweld’. Maar ook hier is verzet te vinden, en worden er heimelijk pamfletten gedrukt door een afvallige die zichzelf Gystan noemt.

Het gewone volk lijkt een speelbal te zijn geworden in de spelletjes van de machthebbers. Toen de grenzen er nog waren, was alles duidelijk. Nu heeft Steffonia alles bij elkaar gegooid; de kennis, normen, waarden en culturen van drie landen. Een explosieve combinatie in een periode die ofwel ongekende vooruitgang, ofwel een immense terugslag belooft. 

Visie

 De Kentering is ontstaan uit de wens om in te zoomen op dat wat ons aansprak in de meer generieke fantasy-LARPs: de relaties die gesmeed worden tussen personages, de zware keuzes die ons werden voorgelegd, de bad guys met de juiste motivaties maar de verkeerde uitingen, en de subtiele interacties.

Op Kentering zul je dan ook geen grote gevechten zien plaatsvinden, zul je niet oog in oog komen te staan met je Goden, en zul je nooit gezamelijk één vijand moeten bestrijden.


De Kentering gaat over de botsing tussen culturen en waarden, waar drie landen sinds kort zijn samengevoegd en het nationalisme hoogtij viert. Het gaat over immense verschillen in stand, het gaat over machthebbers en hoe zaken bij hen gedaan te krijgen zonder zelf risico te lopen. Het gaat over een oneerlijke wereld waarin niemand simpelweg ‘goed’ of ‘slecht’ te noemen is, ambitie en wanhoop drijven ons immers verder en verder over onze morele grenzen. En het gaat bovenal over verandering. Over hoe een individu een dynastie kan beeindigen, een volk van zijn geloof kan laten vallen, of een koninkrijk ten gronde kan richten.

Is alles dan ‘grimmig’ en kan je alleen maar verliezen? Zeker niet! Hoewel we graag uitdagingen opwerpen door vele conflicten, vetes en tegenslagen aan te bieden, zullen er ook zeker momenten zijn van overwinning. Sterker nog, wij zullen de grootste fans zijn van je personage en diens ambities! We hopen je onder te dompelen in moeilijke keuzes, situaties van pure onmacht, en we zullen je altijd vijanden en rivalen toeschuiven. Maar we bieden ook zeker het voltooien van je plannen aan, het vinden van ware liefde, of het overwinnen van je angsten.

Wat kun je verwachten

 De Kentering een verhaal is met een einde. Om recht te doen aan het verhaal en haar personages, moet er een afronding komen van alle verhaallijnen, een conclusie. Voorgenomen is om 10 edities te draaien van De Kentering, nog volgende eendaagse specials niet meegerekend. Afgelopen editie was nummer 6

Op De Kentering komen heftige of volwassen thema’s aan bod, denk hierbij aan geweld, intimidatie, discriminatie, misogynie, onderdrukking, gaslighting, zelfmoord, verslaving en/of de implicatie van seks. Dit doen we niet om deze thema’s te verheerlijken, maar om een uitdagend evenement aan te bieden met verhalende situaties die jouw personage kunnen vormen. Verhalen worden immers gebouwd rond conflict en tegenslag alvorens ze tot een goed of slecht einde komen. Het benutten van heftige en volwassen thema’s kan voor gave spelmomenten zorgen, maar kan voor sommige deelnemers ook als vervelend of lastig ervaren worden. In het Regelsysteem gaan we verder in op veiligheidssystemen om alles zo prettig en veilig als mogelijk te laten verlopen.

In wisselwerking met jouw wensen, maken we graag een verhaal op maat voor jouw personage, compleet met de nodige brieven, briefingen over de spelwereld en figuranten rechtstreeks gebaseerd op jouw achtergrond die jouw verhaal tot leven komen brengen.